Þjónusta

Við sjáum um alla hönnun & ráðgjöf við mannvirkjagerð:

Burðarvirki
Pípulagnir
Loftræsilagnir
Vatnsúðakerfi
Byggingareftirlit
Hönnunarstjórnun
Umsjón byggingaframkvæmda
Umsjón & eftirlit utanhússviðgerða
Útboðsgögn
Kostnaðaráætlanir
Eignaskiptasamningar
Skráning fasteigna