Grand Hótel Reykjavík

209 herbergja stækkun í 14 hæða hótelturn, byggður árið 2007. Sáum um hönnunarstjórn, umsjón og daglegt eftirlit byggingarframkvæmda.